Individuálny kurz vedomého dotyku, počas celého roku.

Pre bežného človeka je postup masáže k ničomu! Preto neučím, ako by mala vyzerať/prebiehať masáž.

Čo je však dôležité vedieť, je VEDOMÝ DOTYK. Ako sa správne dotýkať (partnera, partnerky) v bežnom živote. Ako si obohatiť svoj (partnerský) život "obyčajným" dotykom, ktorý v súčasnosti akoby vymyzol z našich životov. Buď nám nie je dávaný, alebo častokrát ani prijímaný! ... Prečo to tak je? Prečo je dotyk tak na ústupe? Prečo ho neprijímame?... Je to spôsob akým nám ho ponúkajú? Rýchly životný štýl? Čas, ktorý si vyžaduje? Prítomnosť (dotýkam sa partnera a myslím na to čo bolo v práci)? Strach zo zranenia? ... 

Ďalšou dôležitou oblasťou v živote je, určenie si HRANÍC a zároveň rešpektovať ich ( v partnerstve, v stretnutí, v živote, v práci, v rodine). Kurz je zameraný aj na vedomú prácu s osobnými hranicami. Na uvedomovaní si svojich pocitov, citov, emócií a ich vyjadrení. Na uvedomení si "ako sme so svojim telom". Aké "programy" sa nám neustále v živote opakujú = zacyklenie.

DYCH. Tak mocný" nástroj" na propojenie tela a duše, liečenie svojich bolestí, rozvádzanie energie v tele. Na vnímanie svojich pocitov. Dych ako výŽiva / Prána.

 

Prevediem vás pracou so svojimi emóciami tak, aby sme svoje nespracované emócie zbytočne nehádzali na svojich blízkych a tým im neubližovali.

Pokiaľ si nevytvárame svoj život podľa seba ( ako to cítime a potrebujeme) , tak nám ho vytvoria iní. Ale v tom prípade žijeme ich život a nie svoj!

 

Život je umenie byť! Prítomnosť v každom okamihu! ...minulosť už nie je a budúcnosť ešte nenastala...

Cena: 3hod / 99,- euro